Кафедралар

"Жарандык укук жана процесс" кафедрасы 
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты, доцент -Мазитов Равиль Ягсупович.
"Кылмыш жаза укугу жана процесс" кафедрасы
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а. -Татенова Махабат Бейшенбековна.
"Административдик жана бажы укугу" кафедрасы
кафедра башчысы - тарых илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а. -Сатарбаев Акбарали Масанович.
"Конституциялык жана мунуципалдык  укугу" кафедрасы
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а -Бакирова Шырманхан Максытовна.
кафедра "Мамлекеттин, укуктун теориясы жана тарыхы"
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а .  Колсариева Назира Шаршенбековна
 "Ишекердүүлүк укук" кафедрасы 
кафедра башчысы - философия илимдеринин кандидаты, доцент  -Макамбаева Давлатхан Идирисовна .
 "Маалымат технологиялары жана Экономика" кафедрасы
кафедра башчысы - физика-математика  илимдеринин кандидаты, профессордун м.а. -Арапов Темиркул Байышевич.
"Криминалистика жана соттук экспертиза" кафедрасы
кафедра башчысы химия илимдеринин кандидаты, доцент-Исмаилов Аваз Эргешович.
"Тилдер" кафедрасы
кафедра башчысы филология илимдеринин кандидаты,доцент -Исабеков Ильяз .
"Укук таануу" кафедрасы
кафедра башчысы юридика илимдеринин кандидаты,доц.м.а. -Эрматова Асель Кудайбердиевна 
"Мамлекеттик тил жана чет тилдер" кафедрасы 
кафедра башчысы филология илимдеринин кандидаты,доц.м.а.Муратбаева Кызбурак.
"Табигый жана гуманитардык илимдер" кафедрасы
кафедра башчысы тарых илимдеринин кандидаты,доц.м.а. Маматов Абдыкерим Маматович.
"Денетарбия" кафедрасы
кафедра башчысы доц.м.а. Молдоматов Абийбилла Тиленбаевич.