Жаңылыктар лентасы

ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУНДА 2018-19-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ӨТКӨРҮЛГӨН ИЛИМИЙ ИШ ЧАРАЛАР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

 ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУНДА 2018-19-ОКУУ ЖЫЛЫНДА ӨТКӨРҮЛГӨН ИЛИМИЙ ИШ ЧАРАЛАР ТУУРАЛУУМААЛЫМАТТАР  1. ...

969 30-01-2020 17:03

 КжМУ кафедрасынын окутуучулары Абдипаттаев Т. М. Саймидинов С. Б. 1ФАУПр-16 тайпасынын студенттери практика өтөп жаткан мекемелерге барып алардын жагдайлары...

724 30-01-2020 11:50

ОшМЮИнин студенттери өндүрүштүк практика учурунда.

         2019-2020-окуу жылында 28-февраль күнүндө "Укук таануу" кафедрасынын мугалимдери 3- курстардын "Өндүрүштүк практика" боюнча практика жетечилери Кокоева...

756 28-01-2020 18:44

"Окуу-таанышуу, өндүрүштүк жана квалификация алдындагы практикаларды өтүүгө багыттоо"

  2020-жылынын 16- январь күнү ОшМЮИнин башкы корпусунда "КжСЭ" кафедралары тарабынан биргеликте "Окуу-таанышуу, өндүрүштүк жана квалификация алдындагы практикаларды...

663 28-01-2020 10:11

"Окуу-таанышуу, өндүрүштук жана квалификация алдындагы практикаларды өтүүгө багыттоо"

  2020-жылдын 16-январь күнү, ОшМЮИнин башкы корпусунда "КжМУ" жана "КжСЭ" кафедралары тарабынан биргеликте  "Окуу- таанышуу, өндүрүштук жана квалификация алдындагы...

740 22-01-2020 14:32

Антиплагиат

...

485 17-01-2020 10:23

Антиплагиат ОшГЮИ

...

747 16-01-2020 14:28

2020-жылдын 16-январында ноябрь саат 10:00 дө ОшМЮИнин башкы окуу имаратынынын 104-каанасында “АБжУ” факультеттинин “Бажы иши” адистигинин 3-4 курстарынын студенттеринин өндүрүштүк практика өтөө үчүн атайын Конференция “Административдик жана бажы уку

2020-жылдын 16-январында ноябрь саат 10:00 дө ОшМЮИнин башкы окуу имаратынынын 104-каанасында “АБжУ” факультеттинин “Бажы иши” адистигинин 3-4 курстарынын студенттеринин...

853 16-01-2020 11:49