Лента новостей

Жусуп Абдырахманов жана кыргыз тарыхы

    Ош мамлекеттик юридикалык колледжинин 1-курсунун кутуучулары жана студентттери Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата "Жусуп Абдырахманов...

410 27-04-2021 15:27

Grammar :modal verb may Text:The Lavrovs

Юридикалык колледжиндин "Мамлекеттик тил жана чет тилдер "кафедрасынын окутуучусу Нематджанова Гульчехра Анварджановна тарабынан Уто-3-20  тайпасына ачык сабак...

279 27-04-2021 11:08

Открытое занятие: Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.

2021-жылдын 23-апрель күнү 2-парада саат 09:40 да  Уто1-20 тайпасына  гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасынын ага окутуучусу Примкулов Болотбек физика предметинен...

267 27-04-2021 11:02

...

231 26-04-2021 13:07

Гостевая лекция в рамках академической мобильности

22 апреля 2021 года доц.каф ТГиП Кольсариева Н.Ш. в рамках академической мобильности и согласно договору между ВУЗами провела гостевую лекцию по предмету Теория государства...

234 26-04-2021 12:47

“Бажы иши” адистигинде күндүзгү окуу бөлүмүндө окуган 3,4, - курсатардын студенттерине Курстук иштерди коргоо иш чарасы уюштурулду.

 “Административдик жана бажы укугу кафедрасында” 2021-жылдын 21,22,23-апрель күндөрү саат 14:00дөн 17:00гө чейин Адвокатура, башкаруу жана укук факультетинин “Бажы иши”...

283 23-04-2021 15:47

Студенттердин курстук иштеринин алдын ала коргоосу

2021-жылдын 20-апрелинде Ош мамлекеттик юридикалык институтунун Маалымат технологияллары жана экономика кафедрасында «Бажы иши адистигинин» сырттан окуу бөлүмүнүн...

277 22-04-2021 15:01

Юстиция министрлигинин кызматкерлери менен жолугуу.

Укук жана ишкердүүлүк факультетинде КРнын Президентинин 2021-жылдын 29-январындагы "Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө" Жарлыгын ишке...

285 20-04-2021 16:07

Открытый урок: Русский язык "Возвратное местоимение себя", лексическое тема: "Томас Мор".

Открытое занятие по русскому языку для первого курса, группы Уто1-20Ст. преподавателя кафедры государственного языка и иностранных  языков Жапаровой Г. К. проведенный...

324 20-04-2021 12:14

ОшМЮИде эл аралык конференция

     2021-жылдын 16-апрелинде Ош мамлекеттик юридикалык институту «Кыр­гыз Рес­пуб­ли­ка­сынын Конс­титуциясы жана конституциялык реформалары» аттуу сту­дент­­тер, магистранттар,...

532 17-04-2021 08:39