Лента новостей

Лекция талкуу: Жарандык процессуалдык укукка киришүү.

2019-жылдын 19-февраль күнү "Укук таануу " кафедрасы ага окутуучусу У. Р. Давлатов "Жарандык процессуалдык укук" сабагы боюнча "Жарандык процессуалдык укукка киришүү" деген...

1113 28-02-2019 16:34

Лекциялык талкуу: "Источники (формы) права" жана "Право нового времени Великобритания" деген темада.

2019-жылдын 26-февраль күнү «Укук таануу» кафедрасында ю.и.к., доцент Д.А. Садиеванын Источники (формы) права жана  окутуучу А.А. Капарованын "Право нового времени...

1073 28-02-2019 15:53

ТРЕНИНГИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ВУЗАХ ГОРОДА ОШ

         26 февраля 2019 года Ассоциация «Юристы Кыргызстана» и Канадский фонд местных инициатив (CFLI) совместно с Ошским государственным юридическим...

1197 27-02-2019 15:42

Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза

ТРЕНИНГ на тему: «Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза»   25 февраля 2019 года для студентов Ошского государственного юридического института Ассоциация...

1223 27-02-2019 15:38

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

25 февраля 2019 года Ошский государственный юридический  институт в лице ректора профессора Э.С. Токторова и Общественное объединение Ассоциация «Юристы Кыргызстана»...

1237 27-02-2019 15:33

Ош шаары боюнча дебат турнири

"Жаштар парламенттик демократиянын баалуулуктары үчүн" долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик юридикалык институтунун колдоосу менен Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар...

1240 27-02-2019 09:24

Ачык сабак: Жарандык процессуалдык укукка киришүү

2019-жылдын 25-февраль күнү Ош мамлекеттик юридикалык иниститунун "Укук таануу " кафедрасынын ага окутуучусу Давлатов Уланбек Рахимжанович Жарандык процессуалдык укук...

1193 26-02-2019 19:47

ОшМЮИде илимий-практикалык конференция

2019-жылдын 26-февраль күнү Ош мамлекеттик юридикалык институтунда "БИРИНЧИ КОНСТИТУЦИЯ-КЕНЕШ ДООРУНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН БАШ МЫЙЗАМЫ,УНГУСУ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ"-аттуу...

1279 26-02-2019 17:27

Мероприятие,на тему Что такое наука?

14 февраля 2019 года профессорско-преподавательский состав кафедры «Теории и истории государства и права» Ошского государственного юридического института во исполнение...

851 26-02-2019 15:49