Лента новостей

ТРЕНИНГИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ВУЗАХ ГОРОДА ОШ

         26 февраля 2019 года Ассоциация «Юристы Кыргызстана» и Канадский фонд местных инициатив (CFLI) совместно с Ошским государственным юридическим...

1144 27-02-2019 15:42

Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза

ТРЕНИНГ на тему: «Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза»   25 февраля 2019 года для студентов Ошского государственного юридического института Ассоциация...

1178 27-02-2019 15:38

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

25 февраля 2019 года Ошский государственный юридический  институт в лице ректора профессора Э.С. Токторова и Общественное объединение Ассоциация «Юристы Кыргызстана»...

1187 27-02-2019 15:33

Ош шаары боюнча дебат турнири

"Жаштар парламенттик демократиянын баалуулуктары үчүн" долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик юридикалык институтунун колдоосу менен Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар...

1185 27-02-2019 09:24

Ачык сабак: Жарандык процессуалдык укукка киришүү

2019-жылдын 25-февраль күнү Ош мамлекеттик юридикалык иниститунун "Укук таануу " кафедрасынын ага окутуучусу Давлатов Уланбек Рахимжанович Жарандык процессуалдык укук...

1141 26-02-2019 19:47

ОшМЮИде илимий-практикалык конференция

2019-жылдын 26-февраль күнү Ош мамлекеттик юридикалык институтунда "БИРИНЧИ КОНСТИТУЦИЯ-КЕНЕШ ДООРУНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН БАШ МЫЙЗАМЫ,УНГУСУ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ"-аттуу...

1235 26-02-2019 17:27

Мероприятие,на тему Что такое наука?

14 февраля 2019 года профессорско-преподавательский состав кафедры «Теории и истории государства и права» Ошского государственного юридического института во исполнение...

816 26-02-2019 15:49

Ачык сабак: Прикладтык дене тарбияга даярдоо жана Автомат Калашниковду толук эмес чачып жыйноону үйрөтүү.

2018-2019-окуу жылынын 18-фералында "Дене тарбия " кафедрасынын ага окутуучусу Бакиров Камчы, утк6-18 тайпасына аскерге чейинки даярдык сабагы боюнча ачык сабак өттү. Ачык...

1120 25-02-2019 09:05

"ОшМЮИнин мырзасы" конкурсу

2019- жылдын 22-февралында ОшМЮИнин факультеттер аралык мырзалар арасында конкурс болуп өттү. Жалпы 6 жигит күч сынашты. Анын ичинде ОшМЮИнин юридикалык колледжинин...

1021 24-02-2019 13:45

23- февраль-Ата мекенди коргоо куну.

2019-жылдын 21-февралында ОшМЮИнин юридикалык колледжинде 23-февраль-Ата мекенди коргоо күнүнө карата концерттик салтанаттуу кече өткөрүлдү. 1-курстун студенттери...

1489 24-02-2019 13:29