Эл аралык уюмдар укугу

1109 23-09-2019 11:08

  2019-жылдын 19-сентябрь күнү Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынын доцентинин м.а. А.Т.Акпарова 2ЮСк-16 тайпасында эл аралык укук предмети боюнча “Эл аралык уюмдар укугу” аттуу темада ачык сабак өттү. Сабакта окутуунун жаңы ыкмалары, инновациялык методдор колдонулду. Ачык сабакка окуу департаментинин адистери, декандар жана окутуучулар катышты. 

Фото сюжет