Окуу усулдук семинар: Интерактивдик методду үйрөтүү

137 30-03-2021 14:52

      30-март күнү Укук таануу кафедрасынын окутуучулары Тулкуева В.Т., Шерматова Ж., Кокоева А.М. тарабынан Интерактивдик  методду үйрөтүү деген темада окуу усулдук семинар өтүп беришти

     Онлайн форматында «perdek» программасында окутууну үйрөтүү жана интерактивдүү методдордон онлайн форматына ылайыктуу биргелешип окуу схемасы ыкмалары  электрондук доскада түшүндүрүлөт. Анда дүйнөлүк масштабда жаны деп эсептелген «perdek» программасынын  электрондук иштөө мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлөт. Анда бул программада окутуучу менен студенттер бир эле учурда бир баракчага тестти да иштөөгө, жооп берүүгө, ошол эле учурда жазуу аркылуу жооп берүү, математикалык иштөөлөрдү аткарууга жана ошол эле учурда ал тапшырмагы окутуучу тарабынан ондоого, баалоого мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлөт. 

Фото сюжет