2022-жылдын 30-июнунда ОшМЮИде ОшМЮИ жана УрМЭУ менен биргеликте студенттердин, магистранттардын, аспиранттардын “Улуттук мамлекеттер жана алардын конституциялык негиздери” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциясын болуп өтөт.