Илимий-изилдөө иштери

Кафедрада 2 илимдин кандидаты, доцент, профессор, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 4 улук окутуучу, 1окутуучу, 1 лаборант иштейт. Алар жөнүндөгү толук малыматты камтыган штаттык формуляр кафедрада сакталып турат жана төмөнкү шилтемелер аркылуу көрүүгө болот

Тергөө-криминалистика факультетинин тилдер кафедрасынын 2021-2022-окуу жылынын илимий иш планы
Кафедранынын илимий-изилдөө иштери