Тарыхы

Ош МЮИнин тилдер кафедрасынын тарыхы

Учурдун талабына ылайык адистерди даярдоодо мамлекеттик (кыргыз тили) орус, англис тилдерин үйрөтүү талапка ылайык көрүнүш. Тилдер кафедрасынын ишмердүүлүгү да ушул багытта жүргүзүлөт.

 1. КМЮА ТРИнин окумуштуулар кеңешинин чечими менен 01.11.2004-жылы кафедрасы түзүлгөн. 2005-жылдын февраль айына чейин тилдер кафедрасын ф.и.к., доцент Н.К. Маражапова жетектеген.
 2. 2005-жылдын февраль айынан баштап КМЮА ТРИнин окумуштуулар кенешинин чечими менен кафедраны жетектөө үчүн ф.и.к., доцент Ш.В. Мараш-Оглы бекитилген.
 3. 2006-жылдын май айынан ф.и.к., доц. Н.К. Атабекова кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 4. 2007-жылдын октябрь айынан баштап Н.К.Маражапова кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 5. 2007-жылдын ноябрь айынан ф.и.к., доц. Д.С.Сайидырахимова кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 6. 2008-жылдын сентябрь айынан ф.и.к., доцент И.Н. Исабеков кафедра башчысынын милдетин аткарган.
 7. 2012-жылдын июнь айынан баштап доцент И.Н. Исабеков институт уюштурган конкурстан өтүп кафедраны жетектөөдө.
 8. 2006-жылдын сентябрь айынан КМЮАнын Түштүк регионалдык институту жоюлуп, Ош Мамлекеттик Юридикалык Институту түзүлгөндүгүнө байланыштуу 05-15/02 2006-жылдын 12-октябрындагы буйрук менен кафедра кайра түзүлгөн.
 9. Бүгүнкү күндө кафедра ОшМЮИнин окуу бөлүктөрүнүн     бири болуп эсептелет. Кафедрада жогорку квалификациялуу окутуучулар, илимий–педагогикалык эмгек стажы бар, ЖОЖдордо иштеген жогорку тажрыйбалуу жана жаш адистер эмгектенет. Кафедрада 2 илимдин кандидаты, доцент, профессор, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 4 улук окутуучу, 1 окутуучу, 1 лаборант иштейт.
 10. Кафедранын иши бекитилген комплекстүү жана календардуу план менен жүргүзүлөт. План төмөнкү бөлүктөрдөн турат: уюштуруу, окуу-методикалык, илимий-изилдөө, тарбиялык, коомдук, кесипке багыт берүү иштери. Кафедрадагы окуу жана жумушчу пландары КРнын билим берүү министирлиги тарабынан берилген стандартка жооп берет. Кафедранын негизги дисциплиналары болуп, кыргыз, орус, англис тилдеринин практикалык курстары жана манас таануу эсептелет. Бул сабактардын максаты студенттердин оозеки жана жазуу кебин өстүрүү жана терең билим берүү болуп саналат. Бардык курстарда пикир алышуу практикалык мүнөзгө ээ, алар аркылуу сүйлөөнүн, окуунун жана жазуунун ык-машыгуулары өстүрүлөт. Окутуу үчүн юридикалык тематикага байланыштуу тексттер жана адабияттар колдонулат. Жаңы технологияда билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулат.
 11. Окуу - тарбиялык иштерди уюштуруу үчүн учурдун талабына бап келген окуу-методикалык материалдар менен жабдылган кабинеттери бар.

 

Исабеков Ильяс Ниязбекович

ОшМЮИнин тилдер кафедрасынын башчысы

Исабеков Ильяс Ниязбекович 1962-жылы 12-сентябрда Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Ак-Таш айылында кызматчынын үйбүлөсүндө туулгам. 1970-жылы Чаткал орто мектибинин биринчи классына кирип, мектепти 1980-жылы аяктаган. 1980-1982-жылдары Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн.

1984-жылы Оренбург мамлекеттик педагогикалык институтунун орус тили жана адабияты факультетине тапшырып, аны 1989-жылы ийгиликтүү аяктап, филолог кесибине ээ болгон.

1989-жылы  Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Ак-Таш айылындагы Жаш-Тилек орто мектебинеде орус тили жана адабияты мугалими болуп иштөөдөн баштаган. 1991-жылы мектепте директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштеген.

1993-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетине которулуп, 1995-жылга чейин ага лаборант, лаборатория башчысы иштеген.

1995-2004-жылдары Кыргыз тили жана адабияты кафедрасында окутуучу, Орус тили жана адабияты кафедрасында окутуучу болуп эмгектенген. 2004-жылы  Орус тили жана кеп маданияты кафедрасына улук окутуучу болуп которулуп, 2005-жылы Орус тили жана кеп маданияты кафедрасына кафедра башчысы болуп дайындалган. Ошол эле жылы кандидаттык диссертацияны “Фразеологизмдер жана аларды которуу проблемалары” деген темада ийгиликтүү коргоп, Кыргыз Республкасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын чечими менен филология илимдернин кандидаты окумуштуулук даражасы берилген. 2011-жылы окуу-методикалык иштери үчүн Кыргыз Республкасынын Жогорку аттестациялык комиссиянын чечими менен доценттик окумуштуулук наамы берилген.

2007-жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун тилдер кафедрасына кафедра башчысы кызматына которулуп, бүгүкү күнгө чейин эмгектенип келе жатат.

2019-жылы Ош МЮИнин атайын кеңсе бөлүмүнүн башчысы кызматында иштеген.

Исабеков Ильяс Ниязбекович илимий-иштерде да жигердүү эмгектенүүдө. Ал «Чаткал өрөөнүнүн топонимиясы» деген темада докторской диссертациясынын үстүндө эмгектенүүдө. Илимий консультанты болуп доктор филология илимдеринин доктору, профессор К.З.Зулпукаров дайындалган.

Билим берүү багытындагы жетишкендиктери үчүн мен Ош МЮИнин, ЖАМУнун ардак грамоталары менен, 2010-жылы Кыргыз Республкасынын Билим берүү министрлигини Ардак грамотасы менен, 2016-жылы Кыргыз Республкасынын билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, 2020-жылы мугалимдер күнүнө карата Ош шаарынын мэриясынын  Ардак грамотасы менен сыйланган.

И. Н. Исабеков тарабынан 50дөн ашык илимий макалалар, «Орус филологиясы», адистигине арналган бир   орус тилинин практикалык курсу жана юристер үчүн орус тилинин практикалык курсу жана орус-кыргыз терминологиялык сөздүк жарыяланган. Ал сабакты жогорку илимий- методикалык деңгээлде өтөт.