Тарыхы

             «Ишкерүүлүк укук» кафедрасы  учурда  институттун бардык факультеттерин камсыз кылуучу ошондой эле ишкердүүлүк жана  салык укук факультетинин негизги бүтүрүүчү кафедрасы болот. Кафедранын түзүлүшү 2006-жылдын 16–октябрында «Билим жөнүндө» мыйзамдын жана жогорку окуу жайлардын кафедралар жөнүндө жобого ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин 17–декабрь 2004-жылдын 815-1 жана Ош МЮИнин ректорунун 12–октябрь 2006–жылдын № 05-15-02 буйругунун негизинде түзүлгөн.

Кафедраны учурда философия илимдеринин кандидаты, доцент Макамбаева Давлатхан Идирисовна жетектейт.