Ишкердик укук кафедрасы

Жаңылыктар

Тарбиялык иштери

Окуу-усулдук иштери

Илимий-изилдөө иштери

Эл аралык байланыштар

Кафедранын структурасы

Максаты, миссиясы жана милдеттери

Профессордук-окутуучулук курам

Тарыхы

             «Ишкерүүлүк укук» кафедрасы  учурда  институттун бардык факультеттерин камсыз кылуучу ошондой эле ишкердүүлүк жана  салык укук факультетинин негизги бүтүрүүчү кафедрасы болот. Кафедранын түзүлүшү 2006-жылдын 16–октябрында «Билим жөнүндө» мыйзамдын жана жогорку окуу жайлардын кафедралар жөнүндө жобого ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин 17–декабрь 2004-жылдын 815-1 жана Ош МЮИнин ректорунун 12–октябрь 2006–жылдын № 05-15-02 буйругунун негизинде түзүлгөн.

Кафедраны учурда философия илимдеринин кандидаты, доцент Макамбаева Давлатхан Идирисовна жетектейт.


Deprecated: File Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /var/www/vhosts/oshgui.kg/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5579