Поступающим


                          ОшМЮИ Кыргызстандын түштүгүндөгү жалгыз адистешкен юридикалык жогорку окуу жай. 

ОшМЮИ  2017 – жылы көз карандысыз Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан аккредитациялоодон ийгиликтүү өттү Ал ОшМЮИдеги билим берүүнүн сапаты аныкталган критерияларга жана стандарттарга толук жооп берерин тастыктады жана эл аралык билим берүү мейкиндигинде ишенимдүү кадам таштоого өбөлгө түздү.

ОшМЮИнин факультеттери жана бөлүмдөрү

Ø  Сот-прокуратура факультети;

Ø  Тергөө-криминалистика факультети;

Ø  Адвокатура, башкаруу жана укук факультети;

Ø  Укук жана ишкердүүлүк факультети;

Ø  Сырттан окуу юридикалык факультети (жогорку билимдин       негизинде);

Ø  Юридикалык колледж;

Ø  Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу борбору;

Ø  Магистратура;

Ø  Аспирантура.

Профессордук-окутуучулук жамааты

Окуу жайда 6 илимдин докторлору, 42 илимдин кандидаттары, профессорлор, доценттер, сот жана укук коргоо органдарында көп жыл иштеген практикалык бай тажрыйбага ээ адистер билим берүүдө.

Материалдык-техникалык базасы

ОшМЮИ мезгил талабына жооп берген  3 окуу имараттан турат. Заманбап каражаттар менен жабдылган мультимедиалык окуу аудиториялары, лабораториялары, криминалистика полигону, сот залы, криминалистика кабинеттери,  1 жабык спорттук зал жана 2 ачык спорттук аянты институттун өзгөчөлүгүнө дал келет.

ОшМЮИ студенттерди бардык шарттарга жооп берген жатакана менен камсыз кылат.                      

Окуу жайда «Кут ордо»  мамлекеттик тил, «Медиа», «Кытай укугу» борборлору өз ишин жигердүү жүргүзүүдө. ОшМЮИнин алдында түзүлгөн  юридикалык клиникада студенттер практикалык билимдерин жогорулатып, тажрыйбалуу юристердин жетекчилиги менен калкка акысыз укуктук жардам берүү иштерин  үзүрлүү жүргүзүүдө.

Студенттик жашоо

                        ОшМЮИде ар түрдүү маданий, коомдук жана тарбиялык иш чаралар тынымсыз өткөрүлөт. Студенттердин өз алдынча

            башкаруу уюму – Жаштар комитети иштейт. Студент жаштардын ар тараптуу калыптануусу үчүн атайын түзүлгөн борборлор, дискуссиялык клубдар жана ден-соолукту чындоо максатында спорттун түрлөрү боюнча машыгуу залдары иш алып барат.

Эл аралык билим берүү кызматташтыгы

ОшМЮНин алдыңкы студенттери Кытай элдик республикасында (Ланджо университети, Хекси университети), Казахстанда (Казак эмгек, социалдык башкаруу академиясында), Россия Федерациясында (Урал мамлекеттик юридикалык университети, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университеттеринде) тажрыйба алмашуудан өтүшөт

 Whatsapp:  +996 (555)887015