Поступающим

ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУ

АБИТУРИЕНТ 2018 

                                                                                                Артыкчылыгы

 

 Түштүк Кыргызстандагы жалгыз адистешкен юридикалык жогорку окуу жай;

  Юридикалык багыттар боюнча эл аралык акрредитациядан өткөн;

 Заманбап билим берүү технологиялары;


            Күчтүү материалдык-техникалык база;

  Жогорку квалификациядагы профессордук окутуучулук курам;

  Студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар;

  Сапаттуу билим алуунун баасынын жеткиликтүүлүгү.

ОшМЮИде эмнеге ээ болосуз

 

  Теориялык билимди практика менен айкалыштырган сапаттуу билимге;

  Интерактивдик сабактарга жана видеолекцияларга;

  Кызыктуу жана унутулгус студенттик күндөргө;

  Эл аралык деңгээлдэ таанылган мамлекеттик үлгүдөгү жогорку кесип жөнүндө дипломго;

 Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгүнө.

Абитуриенттерди кабыл алуу төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча ишке ашырылат:

  Юриспруденция, жогорку кесиптик бакалавр (LD150000066);

  Юриспруденция, жогорку кесиптик магистр (LD150000066);

  Соттук экспертиза   (№ LD160000041);

  Бажы иши  (№ LD150000280);

  Укук таануу (LC160000059)


Окуу мөөнөтү                                                                           

Күндүзгү окуу формасы боюнча:

 Юриспруденция, жогорку кесиптик бакалавр - 4 жыл;

 Юриспруденция, жогорку кесиптик магистр –  2 жыл;

 Соттук экспертиза, жогорку кесиптик «адис» - 5 жыл;

 Бажы иши, жогорку кесиптик «адис»  - 5 жыл

 Укук таануу, орто кесиптик (юрид. коллежд)

9 - класстын билими менен 2 жыл 10 ай;

11- класстын билими менен – 1 жыл 10 ай.

Сырттан  окуу формасы боюнча:

 

  Юриспруденция, жогорку кесиптик бакалавр, дистанттык технологияларды колдонуу менен  – 5 жыл;

  Юриспруденция, жогорку кесиптик бакалавр, жогорку билим базасында - 3 жыл;

  Юриспруденция, жогорку кесиптик магистр –  2 жыл 6 ай;

  Бажы иши, жогорку кесиптик «адис» - 6 жыл;

 Укук таануу орто кесиптик (юрид. коллеж) 11- класстын билими менен  – 2 жыл 4 ай.

Кайсы жерлерде иштей алышат?

«Юриспруденция»

  Сот, прокуратура, ички иштер органдарында жана башка укук коргоо органдарында;

  Адвокатура, нотариат жана юридикалык компанияларда;

  Мамлекеттик органдардын, жергиликт өзүн өзү башкаруу органдарынын, жеке ишканалардын, коомдук уюмдардын юридикалык кызматтарында.

“Соттук экспертиза”

         Сот, прокуратура, ички иштер органдарында жана башка укук коргоо органдарында;

  Жеке эксперттик уюмдарда;

  Детективдик агенттиктерде.

“Бажы иши”

  Бажы органдарында, Экономикалык кылмыштар менен күръшүү мамлекеттик кызматында жана башка укук коргоо органдарында;

    Салык органдарында;

    Тышкы соода ишмердиги менен иш жүргүзгөн ишканаларда.

«Укук таануу»

  Укук коргоо органдарынын кенже кызматтарында;

  Мамлекеттик органдарда, жергиликт ъзүн өзү башкаруу органдарында;

  Жеке ишканаларда;

  Жогорку юридикалык окуу жайлардын 2,3-курстарында билимдерин уланта алышат. 

Кабыл алынуучу документтер

 

1. Жалпы республикалык тесттин талону (11-класстын базасындагыларга);

2. Орто билим жънндъ аттестат;

2. Юридикалык колледж үчүн толук эмес орто билим  жөнүндөгү күбөлүк (9 - кл.);

3. Жогорку билими менен  - жогорку билими тууралуу диплом (тп нускасы) тиркемеси менен нотариус тарабынан тастыкталган көчүрмъсү;

4. 063-формасындагы медициналык малым кат 9-класстар үчүн;

5. 3x4 ълчъмндъг 6 даана срът;

6. Паспорт жана аскердик билет (көчүрмөсү).

 

Биздин дарек

 Ош шаары, Раззаков къчъс 19.

Автоунаалардын каттамы:  №13, 122, 109, 107, 145, троллейбус-1. (болжол «Глкайыр» эмерек дүкөнү).      

 

Сурап  бил  телефондору

(03222) 8-44-32 (0551)14 37 79 , (0779)86 90 24, (0703) 10 58 23 

whatsapp: (0777)148815.

Сайт: www. oshgui.kg