Кафедралар

"Жарандык укук жана процесс" кафедрасы 
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты, доцент -Мазитов Равиль Ягсупович.

"Кылмыш жаза укугу жана процесс" кафедрасы
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а. -Татенова Махабат Бейшенбековна.

"Административдик жана бажы укугу" кафедрасы
кафедра башчысы - тарых илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а. -Сатарбаев Акбарали Масанович.

"Конституциялык жана мунуципалдык  укугу" кафедрасы
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты,.доценттин м.а -Бакирова Шырманхан Максытовна.

"Мамлекеттин, укуктук теориясы жана тарыхы" кафедрасы
кафедра башчысы - юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.  Жаанбаева Чолпон Каныбековна

 "Ишекердүүлүк укук" кафедрасы 
кафедра башчысы - философия илимдеринин кандидаты, доцент  -Макамбаева Давлатхан Идирисовна .

 "Маалымат технологиялары жана Экономика" кафедрасы
кафедра башчысы - айыл-чарба илимдеринин кандидаты, профессордун м.а. Эрматова Венера Белекбаевна

"Криминалистика жана соттук экспертиза" кафедрасы
кафедра башчысы химия илимдеринин кандидаты, доцент-Исмаилов Аваз Эргешович.

"Тилдер" кафедрасы
кафедра башчысы филология илимдеринин кандидаты,доцент -Исабеков Ильяз .

"Укук таануу" кафедрасы
кафедра башчысы юридика илимдеринин кандидаты,доц.м.а. -Эрматова Асель Кудайбердиевна 

"Мамлекеттик тил жана чет тилдер" кафедрасы 
кафедра башчысы филология илимдеринин кандидаты,доц.м.а.Муратбаева Кызбурак.

"Табигый жана гуманитардык илимдер" кафедрасы
кафедра башчысы тарых илимдеринин кандидаты,доц.м.а. Маматов Абдыкерим Маматович.

"Денетарбия" кафедрасы
кафедра башчысы доц.м.а. Молдоматов Абийбилла Тиленбаевич.