Кафедра мүчөлөрүнүн илимий иштердин абалы тууралуу маалыматтар

2016-17-окуу жылына ОшМЮИнин

КАФЕДРАЛАРЫНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕР БОЮНЧА РЕЙТИНГИ


Кафедранын аталышы

Жалпы окутуучулардын саны

Илимий макаласы жарык көргөн окутуучу­лар­дын саны

Эч кандай илимий мака­ла­сы жок окутуучулардын саны

Илимий макаласы жоктордун %% катнашы

1

Мамлекеттин, укуктун теория жана тарыхы

11

11

-

0,00%

2

Конституциялык, муниципалдык укук кафедрасы

10

10

-

0,00%

3

Гуманитардык жана табигый илмидер кафедрасы

12

12

-

0,00%

4

Мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы

15

13

2

13,30%

5

Маалымат технологиялар, экономика кафедрасы

7

6

1

14,20%

6

Криминалистика жана соттук экспертизалар

21

16

5

24,10%

7

Ишкердүүлүк укук

13

10

3

23,50%

8

Укук таануу

30

22

8

26,80%

9

Жарандык укук жана процесс

25

18

7

28,00%

10

Административдик жана бажы укугу

17

12

5

29,70%

11

Тилдер кафедрасы

15

11

4

36,4,0%

12

Кылмыш жаза укугу жана процесси

30

2 (1 ст. 2 окут)

28

93,30%

13

Дене тарбия кафедрасы

10

0

0

0,00%

Баардыгы

 

 

Кафедранын

аталышы

 

Окутуучу-лардын жалпы саны

 

 

Жарык көргөн макалалардын жалпы саны

Илимий макаласы жарык көргөн окутуучулардын саны

Жыл бою бир дагы макаласы жарык көрбөгөн окутуучулар

 

Макаласы жарык көрбөгөндөрдүн тизмеси

1

ЖУП

25

28

18

7

Амирова К.А. Маматазизова Э.К. Омокеева Ж.Ш. Маматова С.К. Турсунбай кызы Г. Махмудов А.Н. Маматова А.А.

2

КЖУП

30

1

2

29

Абдуразаков Х. Жайнаков Ш.

3

МУТТ

15

113

15

-

 

4

КМУ

10

38

10

-

 

5

КСЭ

21

29

16

5

Исаков С., Ысаков Р., Асанов А., Асанов Т., Базарбаев Э.

6

АБУ

17

47

12

5

Асилбек уулу У., Абдымомун кызы П.

7

ИУ

 

13

27

10

 

3

Матикеева А.К., Курбаналиев А.Э., Акынбекова Т.

8

МТЭ

7

22

6

1

 

9

УТ

30

52

22

8

Жээнбаева А., Чолпонбаева С., Капарова А., Таджибаев У., Тайгараев Р., Кыдыр­алиева Л., Сыдыкова Ж., Төлөшөва Ч.

10

ТК

15

 

11

4

Алдашева А.Г., Сатишева Д.Н. Абдыкайырова Ж.С., Матаева Н.Ж.

11

МЧТК

15

27

13

2

Абдрахманова Г., Айтиева М.

12

ГТИК

12

31

12

-

-

13

ДТ

10

2

2

8

 

Баары

210

317

148

62


ОшМЮИнин КАФЕДРАЛАРЫНЫН ИЛИМИЙ ИШТЕР БОЮНЧА РЕЙТИНГИ

 

 

Кафедранын аталышы

Жалпы окутуучулардын саны

Илимий макаласы жарык көргөн окутуучу­лар­дын саны

Эч кандай илимий мака­ла­сы жок окутуучулардын саны

Илимий макаласы жоктордун %% катнашы

1

Мамлекеттин, укуктун теория жана тарыхы

11

11

-

0,0%

2

Конституциялык, муниципалдык укук кафедрасы

10

10

-

0,0%

3

Гуманитардык жана табигый илмидер кафедрасы

12

12

-

0,0%

4

Мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы

15

13

2

13,3%

5

Маалымат технологиялар, экономика кафедрасы

7

6

1

14,2%

6

Криминалистика жана соттук экспертизалар

21

16

5

24,1%

7

Ишкердүүлүк укук

13

10

3

23,5%

8

Укук таануу

30

22

8

26,8%

9

Жарандык укук жана процесс

25

18

7

28,0%

10

Административдик жана бажы укугу

17

12

5

29,7%

11

Тилдер кафедрасы

15

11

4

36,4,0%

12

Кылмыш жаза укугу жана процесси

30

2 (1 ст. 2 окут)

28

93,3%

13

Дене тарбия кафедрасы

10

0

0

0,0%

Баардыгы