ОшМЮИнин ЖАНА КАФЕДРАДАРДЫН ИЛИМИЙ ИШТЕРИНИН АБАЛЫ
Жылдык отчеттун мезгилинде биздин дагы бир жетишкендигибиз ОшМЮИнин 13 кафедрасында эстен чыгып, унутта калып кеткен ар бир кафедранын жалпы илимий-изилдөө иштеринин темаларын кайрадан жандандырып, бекитип ошол алкакта иш алып барганга кириштик. Акыркы жылдардагы инстититуттун базасында аткарылып жаткан илимий иштердин алкагында жалпы теманы аныктадык, анын чөйрөсүндө иш алып баруудабыз. Биз жалпы илимий багытыбызды «Кыргыз мамлекеттүүлүгү жана анын укуктук негиздерин бекемдөө: өткөн мезгил, учур чагы жана келечеги» - деп шарттуу түрдө атадык.