ОшМЮИнин ОКУТУУЧУЛУК-ПРОФЕССОРДУК КУРАМЫНЫН САПАТТЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

 

Окуу жылдары

 

ОПК жалпы саны

Анын ичинде

Илимдин докторлору

Илимдинк кандидат-тары

Профессорлор// профессордун м.а.

Доценттер//доценттин м.а.

Ага Окутуу-чулар

Окутууч-р// үйрөнчүк окутуч-р

1.

2011-2012

180

1

34

1//3

12//28

58

64//14

2.

2012-2013

199

1

36

1//4

12//29

59

84//10

3.

2013-2014

197

1

44

1//5

17//35

67

62//10

4.

2014-2015

205

2

43

2//6

14//34

76

67//6

5

2015-2016

210

5

42

4//7

18//24

80

58//9


*** Назарыңыздардагы ОшМЮИнин ОПК сапаттык абалы кошумча түшүндүрүүлөрдү талап кылбайт. Анткени 5 жыл мур¬дагыга салыштырганда отчеттук жылда сапаттык курам дээрлик 30% өскөн, ал эми докторлор 1-ден 5ке чейин көбөйдүк. К. Аманбаева үй-бүлөлүк шартына байланыштуу жумуштан бошонгон.