ОшМЮИнин ОКУТУУЧУЛУК-ПРОФЕССОРДУК КУРАМЫНЫН САПАТТЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ