Юридикалык Колледж

 Ош мамлекеттик юридикалык институтунун юридикалык колледжи
Юридикалык колледж тууралуу жалпы маалымат

Юридикалык колледж КМЮА ТАИнин Окумуштуулар кеёешинин 2004 – жылдын 24 – майындагы чечиминин негизинде түзүлгөн. Юридикалык колледж КРнын окуу мекемеси катары КРнын «Билим берүү туралуу» мыйзамынын жана «Орто кесиптик окуу жайлар туралуу» Жобонун негизинде толук эмес орто билим базасында укук таануу багытындагы атайын орто билимдүү адистерди даярдап чыгарат.

         Юридикалык колледждин окуу пландары жана программалары КРнын билим берүү министрлигинин стандарттык талабына жооп берет. Окуу планы «Укук таануу» 0201 адистиги боюнча түзүлүп, КРнын Билим берүү министрлигинин №303- каттоо номери менен 2012 – жылы бекитилген жана аларды аткаруу, ишке ашыруу иш-аракети  үч кафедрага, директоратка, Ош МЮИнин окуу бөлүмүнө жүктөлгөн:

Тогузунчу класстын базасында:

Окуу формасы – күндүзгү, окуу мөөнүтү – 2 жыл 10 ай

Окуу формасы – сырттан, окуу мөөнөтү – 3 жыл 4 ай

Он биринчи класстын базасында:

Окуу формасы – күндүзгү, окуу мөөнөтү – 1 жыл 10 ай

Окуу формасы – сырттан, окуу мөөнөтү – 2 жыл 4 ай

    Колледжге билим берүү процессин жүргүзүү үчүн 2012-жылдын 7-сентябрда Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча мамлекеттик инспекциянын чечими менен, 2016-жылдын 25-февралындагы № LC160000059-лицензиясы  №3 кошумча каттоо 16/0072 номери, 030505 шифри менен «Укук таануу» адистиги боюнча студенттердин чектелген саны 1800 студент билим алууга болот. Андыктан колледждин окуу планы билим берүү жана илим министрлигинин стандартына дал келет.

         2017-2018-окуу жылында 1505 студент билим алууда.

Юридикалык колледж Ош МЮИнин структуралык бөлүгү болуп саналат жана андагы билим берүү процессинин ишке ашышын Ош мамлекеттик юридикалык институтунун окуу-инспекциялык башкармалыгы көзөмөлгө алат.