ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Кабыл алынуучу документтер

1. 11-класстын базасындагыларга жалпы республикалык тесттин (ЖРТ) талону; 

2. Орто билим жөнүндө аттестат;

3. Юридикалык колледж үчүн толук эмес орто билим  жөнүндөгү күбөлүк (9-кл.);

4. Жогорку билими менен  - жогорку билими тууралуу диплом (түп
нускасы) тиркемеси менен нотариус тарабынан тастыкталган көчүрмөсү;

5. Юридикалык колледжге, 063-формасындагы медициналык маалым кат 9-класстар үчүн;

7. 3x4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

8. Паспорт жана аскердик билет (көчүрмөсү).

 

 толук маалымат алуу үчүн: 05561168110773606421