структурасы

Жолоев Дуйшо Мамыевич

Туулган жылы: 10.07.62 жыл
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:  ОшМЮИнин Бириккен кесиптик кошунунун төрагасы.
Эмгек стажы:жалпы 37/31 жыл
Дене тарбия кафедранын доцентин. м.а.

Дарибеков Маратбек Абдимиталипович

Туулган жылы: 29.12.1984 жыл
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:Төраганын орун  басары
Эмгек стажы:9 лет.
ТКФ факультетинин окуу иштери боюнча орун басары,"Укуктаануу" кафедрасынын ага окутуучусу.

Матаев Кубатбек Мусаевич

Туулган жылы: 30.11.1975
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы: Президиумдун мүчөсү, 
Эмгек стажы:18 жыл
"КЖУжП" кафедрасынын ага окутуучусу.

Мусурманкулова Айгуль Акимжановна

Туулган жылы: 20.05.1978 жыл
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:президиумдун мүчөсү
Эмгек стажы:Жалпы-8 пед-6
"Укуктаануу" кафедрасынын улук окутуучусу.

Утанов Кадыр Кимсанович

Туулган жылы: 19.11.1975
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:президиумдун мүчөсү
Эмгек стажы:20 жыл

Абдикерим кызы Күмүшай

Туулган жылы: 25.03.1990
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:президиумдун мүчөсү
Эмгек стажы:4 жыл

Абдыкайырова Жанара. Сартбаевна.

Туулган жылы: 25.08.1975
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:Президиумдун мүчөсү,
Эмгек стажы:20 жыл

Джумаева Жамила Тууганбаевна

Туулган жылы: 11.12.56
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:президиумдун мүчөсү
Эмгек стажы:37 жыл

Алибаев Абдыганы

Туулган жылы: 15.09.1950
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:Президиумдун мүчөсү,
Эмгек стажы:

Алибаев Абдыганы

Туулган жылы: 15.09.1950
Илимий даражасы:
Илимий наамы:
Ээлеген кызматы:Президиумдун мүчөсү,
Эмгек стажы: