тарыхы

                             Ош мамлекеттик юридикалык институтунун бирикхен профсоюз 

комитеттшн тарыхынан


Ош мамлекеттик юридикалык институту жана профсоюз комитети жөнүндө


ОшМЮИ түштүк чөлкөмүндөгү жалгыз юристтерди даярдоочу адистешгирилген окуу жай.


Ош МЮИ жогорку жана орто кесиптик билим берүү тармагында 2006-жылы өз алдынча окуу жайы катары түптөлгөн. Келечек ээлери болгон жаштарга тарбия билим берүүчү Кыргызстандагы жетектөөчү окуу жайларынын катарын татыктуу толуктады.

                                          

 Токторов Эгемберди Самидинович

                           Ош МЮИнин ректору, ю.и.к., профессордун милдетин аткаруучу

Окутуучулук тармакта 1987- жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келе жатат. Юридикалык факультетти, институттун пайдубалын түптөгөндөрдүн эң алгачкылардын бири. Ош МЮИда 2009-жылдан бери ректорлук кызматта иштеп жатат. Токторов Э.С. мамлекеттик ж.б.бир нече сыйлыктардын ээси.

Жусупов Рысбай 2010-жылдан бери ОшМЮИда иштейт, профсоюз уюмунун төрагасы. Эмгектин ардагери, профсоюз кыймылыиып мыктысы, профсоюз уюмунун ардактуу ардагери, республикалык, областтык өкмөттүн  Ардак   грамоталардын ээси.


2004-жылдын 15-сентябрь айында ОшМЮИнин профсоюз комитетинин торагалыгына Насыров Т. шайланган. Профсоюз комитети администрация менен бирдикте окуу жайдын материалдык-техникалык базасын чыңдоого, профсоюз мүчөлөрүнүн укугун коргоодо өз салымдарын кошушкан. Институт башка окуу жайына кошулуп жоюлуп кетүү коркунучу туулган учурда профсоюз уюмунун төрагасы Насыров Т. институтту өз алдынча окуу жай катары сактап калууга кошкон салымы чоң.

2008- 2010- жылдары Эмилов Ж. Ош МЮИ профсоюз комитетинин төрагасы болуп эмгектенген . Ал эми 2010-жылы Ош МЮИ профсоюз комитетин Жолоев Д. жетектеген.

Профсоюз комитети жана администрация эмгекти коргоо, жумуш шарттарын жакшыртуу, профессордук-окутуучулар жамаатын ар тараптуу жана эмгекти материалдык жактан стимулдаштыруу боюнча демилгелерди иш жүзүнө ашыруу боюнча жигердүү иштерди жүргүзүп жатат. Профсоюз муктаж мүчөлөрүнө дайыма материалдык жардам көрсөтүү менен ар түрдүү маданий-массалык т.а. «Жаны жылды тосуу», «Нооруз майрамы», «Карыялар күнү», «Энелер күнү», «1-июнь Балдарды коргоонун эл аралык күнү», 23- февраль Ата Мекенди коргоочулар күнү жана башка салтанаттуу кечелер, спорттук иш-чаралар уюштурулуп, салтанаттуу белгиленип келүүдө.

ОшМЮИнын профсоюз комитети КР Конституциясы, Эмгек кодекси, билим берүү мыйзамы, Профсоюздар жөнүндөгү мыйзам, Жамааттык келишим, Уставдын, Борбордук Комитеттинин сьездеринин, пленумдарынын, областык комитеттин чечимдерине ылайык Ош МЮИ профессорлук-окутуучулар жамаатынын жана башка иштеген кызматкерлердин социалдык укуктук кызыкчылыктарын коргоо башкы максаты деп эсептейт. Президенттин указы, өкмүттүн токтомдору ж.б.мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынгаи чечимдик-укуктук актыларынын негизинде ишмердүүлүктү жүргүзөт.

2017- жылдын 30-январынан ОшМЮИнун профсоюз уюмуна кайрадан Жолоев Дүйшө Мамыевич  шайланып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө.