Научно-исследовательская лаборатория ОшГЮИ

ОшМЮИнин  ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ  ЛАБОРАТОРИЯЛАРЫ.

      Отчеттук мезгилде, 2016-17-окуу жылында, ОшМЮИнин алкагындагы илимий-изилдөө борборлору  жандандырылып, өз иштерин алып барууда. Көрсөтүлгөн  окуу жылында ОшМЮИнин алкагында 3 ИИЛ иштеди:

1.      «ОшМЮИнин соттук экспертизалар боюнча илимий-изилдөө лабораториясы», жетекчиси  химия илимдеринин кандидаты, доцент А.Э. Исмаилов.

2.       «ОшМЮИнин юриспруденция боюнча илимий-изилдөө лабораториясы»,  жетекчиси ректор, профессор  Э.С. Токторов.

3.       «ОшМЮИнин гуманитардык илимдер боюнча илимий-изилдөө лабораториясы», жетекчиси  тарых илимдеринин доктору, профессор Б.К. Абытов.  

     Ар бир илимий-изилдөө лабораториясынын  Жоболору, жетекчилери жана курамы беки­тилген.

     Ошентип, азыркы учурда ОшМЮИнин базасында КР ЖАК талаптарына ылайык  илимий-изилдөөчү лабораториялар түзүлүп, алардын өз дараметтерине жараша ишмердүүлүгүн улантууда.  Мындай кадамдар ОшМЮИнин илимий дараметин жогорулатууга зор салымын кошоору шексиз.

    Эмки максат ошол лабораториялардын иштерин активдештирүү, натыйжалуу иш алып барууларын уюш­туруу жана алдыга коюлган максаттарды аткаруу милдет милдет.