Юридический колледж

Ош мамлекеттик юридикалык институтунун
Юридикалык колледжинин гимни
Сөзүн жазгандар: Ж.Эмилов, А. Оморов, А. Алибаев
Обонун жазган: А. Ахмедов

Түштүктөгү юридикалык институт,
Түпкүлүктүү укук илим борбору.
Институттун юридикалык коллежи,
Билим берет Ош шаарына ордолуу.

Кайырма:

Укук - мыйзам, укук - калыс,
Мыйзам сыйлап, коргоп намыс.
Билим алып биз коллежде,
Баш мыйзамды туу тутабыз.

Кайырма:

Кыргызымдын Оштой ыйык жерине,
Ал топтоду ар улуттан балдарды.
Кылмышы жок таза коом курууга,
Ал даярдайт чыгаан юрист жаштарды.

Кайырма:

Келгин жаштар бизге билим алууга,
Теңсиздикке тынбай каршы барууга.
Келечекте коргоп элдин укугун,
Үйрөтөбүз дайым укук таанууга.
Кайырма: