Жаңылыктар лентасы

Кафедралык отурум

2019 –жылдын 1-март күнү «Административдик жана Бажы укугу» кафедрасында кезектеги кафедралык отрумунда, кафедранын доценти Акбарали Масановичтин «Кыргыз Республикасындагы...

1149 02-03-2019 10:56

Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынынмугалимдери С.П.Королев атындагы орто мектептин окуучулары менен жолугушту

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык "Илим, өндүрүш жана техника жумалыгынын" алкагында "Окумуштуулар -балдарга" акциясына...

1306 02-03-2019 10:36

Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу борборунун Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы менен болгон кезектеги отуруму.

Күн тартибинде төмөнкүдөй маселелер каралды: 1.     2-жарым жылдыкта студенттерди тикелөө, которуу, студенттердин катарынан чыгаруу комиссиясынын жыйынтыгы....

1074 01-03-2019 09:03

Лекция талкуу: Жарандык процессуалдык укукка киришүү.

2019-жылдын 19-февраль күнү "Укук таануу " кафедрасы ага окутуучусу У. Р. Давлатов "Жарандык процессуалдык укук" сабагы боюнча "Жарандык процессуалдык укукка киришүү" деген...

1245 28-02-2019 16:34

Лекциялык талкуу: "Источники (формы) права" жана "Право нового времени Великобритания"

2019-жылдын 26-февраль күнү «Укук таануу» кафедрасында ю.и.к., доцент Д.А. Садиеванын Источники (формы) права жана  окутуучу А.А. Капарованын "Право нового времени...

1208 28-02-2019 15:53

ТРЕНИНГИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ВУЗАХ ГОРОДА ОШ

         26 февраля 2019 года Ассоциация «Юристы Кыргызстана» и Канадский фонд местных инициатив (CFLI) совместно с Ошским государственным юридическим...

1351 27-02-2019 15:42

Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза

ТРЕНИНГ на тему: «Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза»   25 февраля 2019 года для студентов Ошского государственного юридического института Ассоциация...

1369 27-02-2019 15:38

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

25 февраля 2019 года Ошский государственный юридический  институт в лице ректора профессора Э.С. Токторова и Общественное объединение Ассоциация «Юристы Кыргызстана»...

1398 27-02-2019 15:33

Ош шаары боюнча дебат турнири

"Жаштар парламенттик демократиянын баалуулуктары үчүн" долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик юридикалык институтунун колдоосу менен Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар...

1383 27-02-2019 09:24