Жаңылыктар лентасы

Ош мамлекеттик юридикалык институтунун "Административдик жана бажы укугу" кафедрасынын доценти Сатарбаев Акпаралы Масанович мезгилсиз дүйнөдөн кайтты

Ош мамлекеттик юридикалык институтунун "Административдик жана бажы укугу" кафедрасынын доценти Сатарбаев Акпаралы Масанович мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. ОшМЮИ окутуучулук-профессордук...

142 31-05-2022 08:28

Ош мамлекеттик юридикалык институтунун "Административдик жана бажы укугу" кафедрасынын доценти Сатарбаев Акпаралы Масанович мезгилсиз дүйнөдөн кайтты

Ош мамлекеттик юридикалык институтунун "Административдик жана бажы укугу" кафедрасынын доценти Сатарбаев Акпаралы Масанович мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. ОшМЮИ окутуучулук-профессордук...

44 31-05-2022 08:28

Ректор УрГЭУ, д.э.н., Силин Яков Петрович стал почетным профессором ОшГЮИ

Ректор УрГЭУ стал почетным профессором Ошского государственного юридического института. Почетная звания вручена ректором ОшГЮИ, к.юн., профессор Э.С. Токторовым, в...

135 28-05-2022 13:37

Открытое занятие: "Мораль и нравственность в новелле Ги де Мопассана "Пышка"

и.о.доцента кафедры государственного языка и иностранных языков Кайназарова А. П. 25.05.2022 г. Провела открытое занятие по Мировой литературе на тему "Мораль и нравственность...

117 26-05-2022 13:36

Тарых илимдеринин доктору, профессор Б.К. Абытовдун 60 жылдык мааракесине арналган "Кыргыз элинин, мамлекетинин, баш мыйзамынын тарыхын изилдөөдөгү олуттуу маселелер" аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция

Бүгүн 25-май күнү Ош мамлекеттик юридикалык институтунун тышкы байланыштар жана илимий иштер боюнча проректору, тарых илимдеринин доктору, профессор, РТИА мүчө-корреспонденти...

143 25-05-2022 17:35

Юридическая клиника оказвает бесплатную юридическую консультацию

Нашему клинику обратился гражданин А.Э.А. по семейному вопросу (алиментная процедура). Первоначально было проведена беседа т.е. интервьюирование студентами-клиницистами,...

113 23-05-2022 13:48

Олимпиада- 2022

Жалал-Абад Мамлекеттик Университетинде  өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы ЖОЖдордун студенттеринин ортосундагы олимпиадада биздин студенттерибиз"Юриспруденция"...

211 23-05-2022 13:29

Орто окуу жайларынын студенттеринин ортосунда достукту орнотуу жана бекемдөө максатында воллейбол боюнча мелдеш өткөрүлдү.

2022-жылдын 16-майында ОшМЮИнин Ишкердүүлүк жана салык укугу факультетинин деканынын м. а. А. Х. Зайировдун жана факультеттин 1ФППк-20 тайпасынын студенттеринин демилгеси...

179 17-05-2022 21:07

ОшМЮИнин юридикалык колледжинде 1-2-3-курстун студенттердин ата-энелеринин чогулушу өткөрүлдү.

ОшМЮИнин юридикалык колледжинде 1-2-3-курстун  студенттердин ата-энелеринине чогулушу өткөрүлдү.  Чогулушту Юридикалык колледждин директору, ю.и.к., доцент Т. А. Ураимова...

131 17-05-2022 20:34

Мамлекеттин жана укуктун теориясы предмети боюнча конок лекция.

М. Адышев атындагы ОшТУнун Гуманитардык-технологиялык колледжинин укуктаануу адистигинин студенттерине ОшМЮИнин Укуктаануу кафедрасынын ага окутуучусу А.Х. Зайиров...

146 17-05-2022 20:24