Лента новостей

Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынын мугалимдери С.П.Королев атындагы орто мектептин окуучулары менен жолугушту

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык "Илим, өндүрүш жана техника жумалыгынын" алкагында "Окумуштуулар -балдарга" акциясына...

720 02-03-2019 10:36

Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу борборунун Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы менен болгон кезектеги отуруму.

Күн тартибинде төмөнкүдөй маселелер каралды: 1.     2-жарым жылдыкта студенттерди тикелөө, которуу, студенттердин катарынан чыгаруу комиссиясынын жыйынтыгы....

599 01-03-2019 09:03

Лекция талкуу: Жарандык процессуалдык укукка киришүү.

2019-жылдын 19-февраль күнү "Укук таануу " кафедрасы ага окутуучусу У. Р. Давлатов "Жарандык процессуалдык укук" сабагы боюнча "Жарандык процессуалдык укукка киришүү" деген...

698 28-02-2019 16:34

Лекциялык талкуу: "Источники (формы) права" жана "Право нового времени Великобритания" деген темада.

2019-жылдын 26-февраль күнү «Укук таануу» кафедрасында ю.и.к., доцент Д.А. Садиеванын Источники (формы) права жана  окутуучу А.А. Капарованын "Право нового времени...

679 28-02-2019 15:53

ТРЕНИНГИ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ВУЗАХ ГОРОДА ОШ

         26 февраля 2019 года Ассоциация «Юристы Кыргызстана» и Канадский фонд местных инициатив (CFLI) совместно с Ошским государственным юридическим...

717 27-02-2019 15:42

Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза

ТРЕНИНГ на тему: «Гендер. Гендерное равенство. Гендерная экспертиза»   25 февраля 2019 года для студентов Ошского государственного юридического института Ассоциация...

769 27-02-2019 15:38

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

25 февраля 2019 года Ошский государственный юридический  институт в лице ректора профессора Э.С. Токторова и Общественное объединение Ассоциация «Юристы Кыргызстана»...

790 27-02-2019 15:33

Ош шаары боюнча дебат турнири

"Жаштар парламенттик демократиянын баалуулуктары үчүн" долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик юридикалык институтунун колдоосу менен Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар...

773 27-02-2019 09:24

Ачык сабак: Жарандык процессуалдык укукка киришүү

2019-жылдын 25-февраль күнү Ош мамлекеттик юридикалык иниститунун "Укук таануу " кафедрасынын ага окутуучусу Давлатов Уланбек Рахимжанович Жарандык процессуалдык укук...

777 26-02-2019 19:47