Кесипке багыт берүү иши.

145 20-02-2021 12:59

ОшМЮИнин Укук жана ишкердүүлүк факультетинин деканаты ОшМЮИнин Кеңсе бөлүмүнүн башчысы Н. Келдибаев менен биргеликте Кадамжай районунан келген 9-11-класстын окуучуларды ОшМЮИнин окуу корпустары, окуу,окуу-усулдук, илимий, тарбиялык-уюштуруучулук иштери,  материалдык-техникалык базасы менен тааныштырып, профориентациялык  иштерди жүргүзүштү.

Фото сюжет