Ачык сабак

244 04-03-2020 14:12
   2020-жылдын 3-март күнү саат 8:30да ОшМЮИнин экинчи корпусунун 101-аудиториясында Парламенттик укук предметинен "Конституционно- правовой статус депутата ЖК КР" аттуу темада Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасынын доц.м.а. Бакирова Ш. М. ачык сабак өттү. Ачык сабакка кафедранын жамааты катышты. 

Фото сюжет