Ачык сабак: Grammar theme:

125 16-05-2022 15:49
2022-жылдын 16-май куну юридикалык колледжинин "Мамлекетиттик тил жана чет тилдер" кафедрасынын улук окутуучусу Бакирова Э.  тарабынан   уто-1-21 тайсына Grammar theme:" Possessive case", Lexical theme: Text: "Now he belongs to the ages".деген темада ачык саат өтүлдү. 

Фото сюжет