Окутуунун интерактивдүү ыкмалары

112 16-05-2022 15:39
Юридикалык колледждин мамлекеттик тил жана чет тилдер кафедрасынын окутуучу Тургунбаева Г.С,  Айтиева М. А. жана улук окутуучу  Нематджанова Г.А. тарабынан "Окутуунун интерактивдүү ыкмалары" деген темада семинар өтүштү.

Фото сюжет