ОшМЮИ – УрМЭУ, ЭЛ АРАЛЫК КАТНАШТАР КЕҢЕЙҮҮДӨ

434 29-04-2022 12:36
 Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ректору, профессор Э.С.Токторов баштаган, расмий делегация Урал мамлекеттик экономикалык университетинде болуп, абдан чоң, эл аралык форумга катышып келишти. 2022-жылдын 26-28-апрелинде Россия Федерациясынын Урал мамлекеттик экономикалык университетинде “Россия жана дүйнө жаңы реалдуулукта: дүйнөлүк байланыштардын өзгөрүүсү” - “Россия и мир в новых реалиях: изменение мирохозяйственных связей” - аттуу XII Евразиялык экономикалык форумга дүйнө жүзүнүн 92 өлкөсүнөн делегаттар, расмий өкүлдөр каттышты.  
    Форумдун жүрүшүндө, Свердловск областынын губернаторунун расмий кабыл алуусунда,  Урал мамлекеттик экономикалык университети менен Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ортосунда көп тараптуу кызматташуу боюнча  расмий келишимге кол кою аземи өттү. Келишимге ОшМЮИнин ректору про¬фессор Э.С.Токторов жана УрМЭУнун ректору, профессор Я.П.Силин кол коюшту.  УрМЭУнун курамында белгилүү окумуштуулар, даңазалуу юридика илимдеринин докторлору, кандидаттары, профессорлор, доценттер иштеген 8 кафедрасы бар Мамлекеттик, муниципалдык башкаруу жана укук институту бар. ОшМЮИнин эл аралык кызматташтыгы кеңейип, кызматташуунун жаңы тепкичине чыкты десе болот.

Фото сюжет