Юридикалык психология дисциплинасы боюнча "Жашы жете электердин психологиясы" - деген темада ачык сабак өткөрүлдү

89 11-11-2021 10:17
"Жазык укугу жана процесси" кафедрасынын улук окутуучусу  Орозбаева Бактыкан Атантаевна тарабынан 29-октябрь күнү Соттук прокурордук факультетинин 4-курсунун 2СПк-18 тайпасына Юридикалык психология дисциплинасы боюнча "Жашы жете электердин психологиясы" - деген темада ачык сабак өткөрүлдү  

Фото сюжет