ОшМЮИде окумуштуулар кеңешинин жыйыны болуп өттү

1009 01-06-2021 17:20

2021-жылдын  31-майында  ОшМЮИнин  кезектеги окумуштуулар  кеңешинин  жыйыны  өткөрүлдү. Окумуштуулар  кеңешинин  жыйыны,  окумуштуулар  кеңешинин  мүчөлөрү  декандар,  кафедра  башчылары  жана  окутуучулардын  катышуусунда  болуп  өттү.  Күн  тартибинде  төмөндөгүдөй  маселелер  талкууланды:

  1.  ОшМЮИнин  окутуучу-профессордук, доценттик  бош  кызматтарына  жана  кафедра  башчыларына  конкурстук  шайлоо  өткөрүлдү.
  2. ОшМЮИнин  факультеттеринин  күндүзгү  окуу  бөлүмүндө  окуган  бүтүрүүчүлөрдүн  МАКка  даярдыгы  боюнча  комиссиялар  маалыматтарын  берип  өтүштү.    

Фото сюжет