Лекциялык сабактарда колдонулучу ыкмаларды үйрөтүү

323 20-05-2021 09:54
Ош МЮИнин юридикалык колледжинин "Укук таануу" кафедрасы тарабынан "Лекциялык сабактарда колдонулучу ыкмаларды үйрөтүү" деген темада,  доц. м. а. Эрматова жана улук окутуучу Мавлянова Х. М.   онлайн форматында окуу-методикалык семинар өтүштү.

Фото сюжет