ОшМЮИде УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТАГЫ ЖЕҢИШТИН 75 ЖЫЛДЫГЫНА УТУРЛАЙ ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ

1366 08-05-2020 11:23

Бүгүн  Ош мамлекеттик юридикалык институтунда Улуу Жеңиштин 75 жылдыгы­на карата “Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңиш­ке кыргыз элинин жана кыргызстандыктардын кошкон салымы”  - аттуу биргелешкен илимий-практика­­лык онлайн-конференция болуп өттү.

 Улуу Ата Мекендик согуш, анын дүйнөлүк тарыхтагы орду, ролу, маани-маңызы ошол согуштагы Улуу Жеңишке кыргыз элинин жана кыргызстандыктардын  кошкон салымы тууралуу кириш сөз менен илимий-практика­лык онлайн-конферен­цияны ОшМЮИ­нин ректору, профессор Э.С. Токторовго ачты.

Конференцияда өздөрүнүн илимий-практикалык табылгалары, жаңы көз караш­тары, омоктуу ойлору, олуттуу табылгалары, натыйжалуу аракекттери, креативдүү ой толгоолору, илимий иликтөөлөрү менен төмөнкүлөр билдирүү жасашты:

1.  Абытов Байболот Капарович - ОшМЮИ, тарых илимдеринин доктору, профессор “Улуу Жеңишке кыргыз элинин, кыргызстандыктардын  кошкон салымы жана кээ бир көйгөйлүү маселелер”.

2.  Дуйшеев Жеңишбек Аметисакович – К.Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык универси­тети, тарых илимдеринин кандидаты, профессор “Тарыхый эс тутум: Улуу Ата Мекендик согуш студенттердин көзү менен”.

3.  Маматов Абдыкерим Маматович– ОшМЮИ,тарых илимдеринин канди­даты, доцент “Кыргызстан­дык­тардын эрдиктери жана тылдын фронтко бер­ген жардамдары”.

4.  Сатарбаев Акбар Масанович - ОшМЮИ,тарых илимдеринин кандидаты, доцент Улуу Ата Мекендик согуштун жүрүшүн фрагменталдык изилдөөлөр”

5.  Акматалиев Асан – ОшТУнун Эл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту, философия илимдеринин кандидаты, профессор “Өзгөндүктөр­дүн  Улуу Ата Мекендик согуштагы  эрдик­тери жана  тылдагы күжүрмөн каар­ман­дыгы”.

6.   Темиралиева Г. - ОшТУнунЭл аралык Өзгөн технологиялык жана билим берүү институту, тарых илимидеринин кандидаты, доцент Улуу Ата Мекендик согуш:  тарыхый баа берүү жана алдыдагы милдеттер”.

Ош мамлекеттик юридикалык институту Улуу Жеңиштин 75 жылдык мааракесинин алдында Улуу Ата Мекендик согуштагы кыргыздардын, кыргызстан­дык­тардын эрдиктерин жана тылдагы күжүрмөн эмгекчилердин каармандыгы, алардын  “Баардыгы фронт үчүн, баардыгы жеңиш үчүн” деген ураан менен фронтко бер­ген жардамдары дагы бир жолу даңазаланды. “Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт!”  ОшМЮИде өткөн илимий-практика­­лык онлайн-конференция негизинен өз максатына жетти.

Фото сюжет