ОшМЮИде ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКӨРҮЛДҮ.

995 29-04-2020 17:29

Бүгүн 2020-жылдын 29-апрелинде ОшМЮИде Өзөчө кырдаал­га байланыштуу магистердик диссертацияларды  коргоо  жараяны”  

 аттуу магистрлер менен окутуучулардын  биргелешкен илимий-прак­ти­­­калык онлайн-конференция  уюштурулуп, ийгиликтүү өткөрүлдү.

     Аталган онлайн-конференция ОшМЮИнин ректоратынын демлгеси менен уюштурулуп, ректорубуз профессор Э.С Токторов алып барды.

    Онлайн-конференцияда азыркы өзөчө кырдаал­га байланыштуу ОшМЮИ­нин Магистартура бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы абалы боюнча бир катар окуу-усулдук, илимий-практикалык, уюштуруу ж.б.  маселелер каралды.

   Конференциянын жүрүшүндө ОшМЮИнин Магистратура бөлү­мү­нүн илимий иштеринин, т.а. магистердик диссертациялар аткарылган негиз­­ги программалар тууралуу учкай айтылды. Быйылкы магистрату­ра бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү негизинен 4 магистердик программа боюн­ча окуу, илимий, практикалык жараянын толук аткарышты. Алар:

1.      “Жазык процесси, соттук бийлик, прокуратура жана адвокатура” программасы;

2.     “Жарандык коомдо жана сот иштериндеги жеке укуктун магистри”  программасы;

3.     “Мамлекеттүүлүктү, мыйзамдуулукту жана юридикалык практи­ка­ны өркүндөтүү программасы;

4.     “Мамлекеттин жана муниципалдык бийликтин конституциялык-укуктук көйгөйлөрү программасы.

     Булардан башка магистратура бөлүмүнүн учурдагы абалы, кээ бир көйгөйлөрү, ОПК көтөргөн бир катар маселелери тууралуу маалымат­тар угулду. Конференциянын жүрүшүндө бир топ учурдун олуттуу маселелери көтөрүлдү. Алар:

·     магистранттардын бүтүрүүчү сынактарына даярдыктары;

·      магистердик  диссертацияларынын  даярдоо абалы;

·      магистердик диссертацияларды даярдоодогу илимий жетекчи­ле­ри менен расмий рецензенттеринин байланыштары;

·     магистердик диссертацияларды “Антиплагиат” программасынын өткөрүү жана тиешелүү тактамалар менен камсыз кылуу;

·     магистердик диссертацияларды коргоо  жараяны;

·     магистранттар менен илимий жетекчилеринин, рецензент­тери­нин, азыркы шартка байланыштуу аралыктан байланыштарын кам­сыз кылуу;

·     бир катар бүтүрүүчу магистрантардын илимий, практикалык тариздеги маалыматтары;

·     даярдалган магистердик диссертацияларды ОМЮИнин расмий сайтынын атайын блогуна жайгаштыруу ж.б. маселелер каралды.

   Ошондой эле ОшМЮИде өткөнӨзөчө кырдаал­га байланыш­туу магистер­дик диссертацияларды  коргоо  жараяны”  аттуу бир­ге­леш­кен илимий-прак­ти­­калык онлайн-конференцияда магис­тр­дик про­грам­­ма­ларды турмуш­ка ашырган – “Жарандык укук жана процесс”, “Кылмыш жаза укугу жана процесс”, “Конституциялык жана муни­ци­палдык укук”, “Мамлекеттин, укуктун тарыхы жана теориясы” кафе­драларынын маалымат­тары угулуп, ректорубуз тарабынан атайын тапшырмаларды алышты.

    Ошентип бүгүн ОшМЮИде өткөрүлгөнӨзөчө кырдаал­га байла­ныш­туу магистер­дик диссертацияларды  коргоо  жараяны”  аттуу магистр­лар менен ОПК бирге­леш­кен илимий-прак­ти­­калык онлайн-конферен­циясы өз максатына жетти.

Фото сюжет