Дистанттык билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу жараянын уюштуруу

1290 27-03-2020 13:44
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри К.Исаковдун 2020-жылдын 25-мартындагы буйругуна ылайык ОшМЮИнин студенттери үчүн дистанттык технологияларды колдонуу менен окуу жараянын камсыз кылуу тууралуу ОшМЮИнин ректору профессор Э.С.Токторовдун атайын буйругу чыкты 

Фото сюжет