Семинар: "Окутуунун ыкмаларын колдуу" ДАВЛАТОВ УЛАНБЕК, ТУЛКУЕВА ВЕНЕРА тарабынан даярдалган.

1052 14-05-2019 16:37
2019-жылдын 6-апрель күнү ТУЛКУЕВА ВЕНЕРА жана ДАВЛАТОВ УЛАНБЕК тарабынан даярдалган, "Окутуунун ыкмаларын колдуу" боюнча ОшМЮИнин окутуучуларына семинар өткөрүлдү.

Фото сюжет