Бүтүрүүчүлөрдүн классификациялык иштерин алдын-ала коргоо

1432 25-04-2019 15:30
КжМУ кафедрасыныда бекитилген графикке ылайык 22,23,24-апрелде Адвокатура ,башкаруу жана укук факуьтетинин 1СПр-15 тайпасынын студенттеринин бүтүрүүчү классификациялык иштерин алдын-ала коргоо болуп өттү.

Фото сюжет