Кафедралык отурум

1150 02-03-2019 10:56

2019 –жылдын 1-март күнү «Административдик жана Бажы укугу» кафедрасында кезектеги кафедралык отрумунда, кафедранын доценти Акбарали Масановичтин «Кыргыз Республикасындагы Административдик ишмердүүлүк жана административдик процедуралар» деген темага жана кафедранын окутуучусу Азиз Аматбековичтин «Ички иштер тармагында мамлекетти башкарууну уюштуруу» деген темага карата жазылган лекцияларын тексттерин талкуу болуп өттү. Натыйжада кафедралык отрумда ар бир кафедранын мүчөлөрү өздөрүнүн сын жана ой пикирлеин айтуу менен жогорудагы эки лекциянын текстин кафедралык фонддго сунушташты.

 

Фото сюжет