Султан Ибраимов» аттуу илимий –практикалык семинар өткөрүлдү.

720 28-11-2018 16:35

   2018-жылдын 27-ноябрында саат 10. 30да Ош МЮИнин башкы окуу корпусунун 207 –аудиториясында Конституциялык жана муниципалдык укук кафедрасы тарабынан «Мамлекеттик жана партиялык  ишмер Султан Ибраимов» аттуу  илимий –практикалык семинар ъткърлд. Илимий-практикалык семинарга Ош МЮИнин ректору,  профессор Э.С. Токторов, Ош МЮИнин илимий иштери  жана эл аралык байланыштары боюнча проректору, профессор Абытов Б.К., окутуучулар жана студенттер катышты. 

Фото сюжет