ОшМЮде ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТҮ

2136 31-05-2018 12:34

ОшМЮде  ЭЛ  АРАЛЫК   ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯ  ӨТТҮ

2018-жылдын 30-майында Ош мамлекеттик  юридикалык инсти­ту­тун­да «Ааламдашуу жарая­ны­нын алкагында улуттук мамлекет­тердин өнүгүүсү» - аттуу эл аралык или­­мий-прак­тикалык конферен­ция өттү.

Конференциянын  ишине  Беларуссия, Россия, Кытай, Казахстан, Өзбекстан, Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан баардыгы болуп 151 илимий баяндамалар келип түштү.  Алардын ичинен 12 баяндама Россиядан, 6 Казахстандан, 6  Өзбекстандан, 1 Беларус­сия­дан, 1 Кытайдан, 24 баяндама Кыргызстандын жогорку окуу жай­лары­нан жана 101 ОшМЮИнин ОПК келип түштү.

Илимий-практикалык конференциянын алкагында Ош мамле­кет­­тик юридикалык институту менен Республика  Өзбекстандын Андижан мамлекеттик университети менен эки тараптуу  кызмат­ташуу туралуу Меморандумга кол коюлду.

«Ааламдашуу жарая­ны­нын алкагында улуттук мамлекеттер­дин өнүгүүсү» - аттуу эл аралык или­­мий-прак­тикалык конферен­цияда төмөнкү багыттар боюнча маселелер каралды:

1.       Учурдагы  улуттук мамлекеттүүлүк, анын негизги институт­тары, алардын саясий, укуктук негиздери.

2.        Мамлекеттин бийлик бутактары: алардын карым катнаш­тары, укуктук базалары жана көйгөйлөрү.  

3.        Дүйнө мамлекеттеринин өз коопсуздугун камсыз кылуусу­нун, эл аралык терроризмге, диний экстре­мизмге жана радика­лизм­ге каршы күрөшүүсүнүн тажрыйбалары.

4.       Учурдагы гуманитардык жана так илимдердин көйгөйлүү маселелери.

    Биздин институттун алкагында өткөн эл аралык или­­мий-прак­ти­ка­лык конферен­ция  негизинен өз максатына толук жетти.


 

Фото сюжет