ЖОГОРКУ АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯДА ВЕБИНАР БОЛУП ӨТТҮ.

129 27-10-2020 17:22

     2020-жылдын 22-23-ноябрында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Жогорку аттестациялык комиссиясы жана бир катар жогорку окуу жайлар тарабынан демилгеленип, уюштурулган Вебинарга Ош мамлекеттик юридикалык институтунун өкүлдөрү, ректорубуз, профессор  Э.С.Токторов, илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча про­ректор Б.К. Абытов ж.б. окутуучулар катышышты.

    Вебинарда санариптештирүү жараянын алкагында илимий жана билим берүү ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ болоору КР ББИМ, ЖАК жана  уюш­туруу­чулар тарабынан баса белгиленди. Вебинарда Кыргыз Республика­сында илимди санариптештирүүнү турмушка ашыруу, Кыргыз Республикасынын окумуштууларынын илимий эмгектери, табылгалары жана жетишкендиктери санариптештирүү платформасына жеткирүү, кыргыз окумуштууларынын эмгектерин даражалуу эл аралык илимий журналдарга чыгаруу боюнча прак­ти­калык сунуштар,  ошол журналдарга кантип жарыкка чыгаруу,  академия­лык кат түзүү, авторлоштор, мегаавторлоштор тууралуу бир катар пайдалуу кеңештер айтылды.  Мындан башка Вебинарда бир катар эл аралык уюмдар­дын, “Илимий электрондук ресурстардын” жетекчилеринин, адистеринин, менеджерлеринин атайын билдирүүлөрү, практикалык кеңештери жана сунуштары угулду.  Вебинар пайдалуу, маалыматтарга бай, мезгил талабына жараша илимий-практикалык кеңештер, сунуштар менен жемиштүү аяктады.

   Уюштуруучулар 22-23-октябрдагы Вебинарга активдүү катышкандарга “Илим күнүнө” карата атайын сертификаттар тапшырылаарын баса белгилешти.

Фото сюжет