Кафедранын отурумунан жана өтүлгөн сабактар боюнча маалымат (Май айы)

1505 28-05-2020 10:22

ОшМЮИнин юридикалык колледжинин

гуманитардык жана табигый илимдер  кафедрасынын

2019 – 2020 - окуу жылынын

№ 9  ПРОТОКОЛУ

 

                                                                                      27-май, 2020-ж.

 27-май күнү Гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы Маматов Абдыкерим онлайн шартында  Zoom программасы боюнча кафедралык чогулуш өткөрдү. Азыркы шартка байланыштуу негизинен күн тартибинде  бир эле маселе:

1)    Окуу жылынын май айындагы  окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы боюнча окутуучулардын маалыматтары.

Угулду:

Маматов Абдыкерим: Урматтуу коллегалар, кырдаалга байланыштуу билим берүү министрлигинин буйругу боюнча жана ОшМЮИнин ректоратынын көрсөтмөсү боюнча  онлайн шартында окуу улантылып жатат.  Сиздер ар бириңиздер май айында карантиндин шартында кайсы предметтер боюнча, кайсы курста, тайпаларда, өткөргөн сабактары боюнча  маалымат бериңиздер

Сөзгө чыгышты:

1.                     Апишова Анара: Физика предмети боюнча Утк 7,8-19 тайпаларына май айында 6 сааттан сабак өтүлдү. Окуу жылына пландаштырылган 46 саат толугу менен аткарылды.  

 

2.                     Туленбаева Рамина: Информатика предмети боюнча жалпысынан 30 саат  пландаштырылган. Уто4-19, Утк5-19 тайпаларына  май  айында 4 сааттан сабак өтүлдү. Уто3-19 тайпасына 18 саат сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 55% болуп жатат.

Маматов А.: Быйылкы окуу жылындагы кафедрадагы эң сааты аз окутуучу сиз болосуз. Эмне себептен азыркы кунго чейин сабактар бүтпөй жатат?

Туленбаева Р.: Туура менин сабактарым быйылкы окуу жылында аз, бирок окуу жүктөмдөрү негизинен 2-семестрге пландаштырылып калган. Азыркы мезгилде сабактарым бүтүп эле калды. Ушул жумада бүтөт.

 

3.                     Абдылдаева Айгул: Математика предмети боюнча жалпысынан 72 саат  пландаштырылган. Утк5,6,7,8-19 тайпаларына май   айында 16  сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 50% болуп жатат.

 

4.                     Арыков Анарбай: Математика предмети боюнча жалпысынан 72 саат  пландаштырылган. Уто 1, 2, 3, 4 - 19 тайпаларына май   айында 18  сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 60% болуп жатат.

 

5.                     Сагирова Наиля: Астрономия  предмети боюнча Уто 1,2,3,4-19 тайпаларына май айында 10 сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN программасы  аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу жакшы.

 

6.                     Назирбаева Айгүл: Астрономия  предмети боюнча Утк 5,6,7,8-19  тайпаларына май айында 4 сааттан сабак өтүлдү. Физика предмети боюнча 2 саат сабак өтүлдү.  Онлайн сабак WhatsApp программасы  аркылуу өтүлүп жатат.

 

7.                     Жолдошов Токтомбек:  Маданият таануу предмети боюнча 2-курстун орус жана кыргыз   тайпаларына май айында 5 сааттан семинардык сабактар  өтүлдү. Философия  предмети боюнча 8 сааттан семинардык  сабак өтүлдү.  Онлайн сабак WhatsApp программасы  аркылуу өтүлүп жатат.

 

 

8.                     Анарбаева Диларам: Май айында философия предметинен  4 саат семинардык сабак өтүлдү. Адам жана коом  предмети боюнча 1-курстун тайпаларына карантинге чейин 18 саат сабак өтүлдү. Май   айында 8 сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, Zoom, AVN программалары  аркылуу өтүп жатам. Студенттердин катышуусу 55% болуп жатат.

 

9.                     Абдылдаева Айнура:  Май айында Уто2-19 тайпасына 2 саат сабак өтүлдү, окуу жылына пландаштырылган окуу жүктөмдөрү толугу менен аткарылды. Онлайн сабак WhatsApp, Zoom, AVN программалары  аркылуу өттүм.

 

 

10.                 Алибаев Абдыганы: Азыркы учурдагы табият таануунун концепциясы  предмети боюнча 2-курстун орус жана кыргыз   тайпаларына май айында 7 сааттан семинардык сабактар  өтүлдү. Маданият таануу  предмети боюнча 7 сааттан семинардык  сабак өтүлдү.  Онлайн сабак AVN программасы  аркылуу өтүп жатам.

 

Кафедранын окутуучулары май айында өздөрүнө бөлүнгөн окуу жүктөмдөрүн аткаруунун үстүнөн иштешип,  карантиндин шартында онлайн режиминде сабактарын  өтүүнү улантышты.   Май айында негизинен кафедрадагы  окутуучулар 2019-2020-окуу жылына пландаштырылган окуу жүктөмдөрүн аткарып бүтүшүүдө.

Кафедранын отуруму ар бир окутуучунун өткөргөн сабактары боюнча берген маалыматтарын эске алуу менен

Токтом кылат:

1.     Кафедранын  ар бир окутуучусуна 2019-2020-окуу жылында пландаштырылган окуу жүктөмдөрүн онлайн режиминде WhatsApp, Zoom, AVN программалары   аркылуу толук аткаруусу милдеттендирилет;

2.     Окутуучулардын окуу жылындагы пландаштырылган окуу жүктөмдөрүн толук аткаруусун көзөмөлдөө кафедра башчысы А. Маматовго жүктөлөт.

 

Фото сюжет