Кафедранын отурумунан жана өтүлгөн сабактар боюнча маалымат (Апрель айы)

982 28-05-2020 10:16

ОшМЮИнин юридикалык колледжинин

гуманитардык жана табигый илимдер  кафедрасынын

2019 – 2020 - окуу жылынын

№ 8  ПРОТОКОЛУ

 

                                                                                      28-апрель, 2020-ж.

 28-апрель  күнү Гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы Маматов Абдыкерим онлайн шартында  Zoom программасы боюнча кафедралык чогулуш өткөрдү. Азыркы шартка байланыштуу негизинен күн тартибинде  бир эле маселе:

1)    Окуу жылынын апрель айындагы  окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы боюнча маалымат.

Угулду:

Маматов Абдыкерим: Урматтуу коллегалар, кырдаалга байланыштуу билим берүү министрлигинин буйругу боюнча жана ОшМЮИнин ректоратынын көрсөтмөсү боюнча  онлайн шартында окуу улантылып жатат.  Сиздер ар бириёиздер апрель айында өткөргөн сабактарыёыздар боюнча  маалымат бериёиздер

Сөзгө чыкты:

1.                     Апишова Анара: Физика предмети боюнча Утк 7,8-19 тайпаларына апрель айында 16 сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp программасы  аркылуу өтүлүп жатат. Утк7-19 тайпасынын студенттеринин катышуусу жакшы болуп жатат 65% .

 

Маматов А.: Эмне себептен Zoom программасы аркылуу сабак өтпөдүёүз?

 

Апишова А.: Zoom прораммасы аркылуу сабак өтөйүн десем көпчүлүк студеннтер айыл шартында байланышка чыга алышпай калат экен.

 

2.                     Бадалова Кызбурак:  Философия предмети боюнча жалпысынан 14 саат лекция жана 16  саат семинардык саат пландаштырылган. Март айында лекция сабагы өтүлүп бүткөн. Апрель айынан баштап 8 саат семинардык сабак өтүлдү.  

Адам жана коом  предмети боюнча 1-курстун тайпаларына карантинге чейин 18 саат сабак өтүлгөн. Апрель  айында 6 сааттан сабак өтүлдү.

Дүйнөлүк тарых предметинен жалпысынан 36 саат аткарылган. Апрель  айында 6 сааттан сабак өтүлдү.

Онлайн сабак WhatsApp программасы  аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 50-55%.

 

3.                     Туленбаева Рамина: Информатика предмети боюнча жалпысынан 30 саат  пландаштырылган. Уто4-19, Утк5-19 тайпаларына карантинге чейин 18 сааттан сабак өтүлгөн. Апрель айында 8 сааттан сабак өтүлдү. Утк6-19 тайпасына сабак карантинге чейин окутулуп бүткөн. Уто3-19 тайпасына карантинге чейин сабак өтүлгөн эмес. Апрель айында 12 саат сабак өтүлдү.  Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 55% болуп жатат.

 

4.                     Абдылдаева Айгул: Математика предмети боюнча жалпысынан 72 саат  пландаштырылган. Апрель   айында 18  сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 50-55% .

Маматов А.: Сабактарды өтүүдө кандай көйгөйлөр болуп жатат?

 

Абдылдаева А: Баарыбыздын эле көйгөйүбүз окшош эле болсо керек деп ойлоймун. Айыл шартында көпчүлүк студенттер менен байланышууда интернет тармагы кээ бир жерлерде начар болуп, студенттер байланышка чыга албай жатышат.

 

5.                     Арыков Анарбай: Математика предмети боюнча жалпысынан 72 саат  пландаштырылган. Уто 1, 2, 3, 4 - 19 тайпаларына карантинге чейин 28  сааттан сабак өтүлгөн. Апрель   айында 26  сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 60% болуп жатат.

 

6.                     Сагирова Наиля: Астрономия предмети боюнча жалпысынан 20 саат пландаштырылган. Карантинге чейин сабак өтүлгөн эмес. Уто 1,2,3,4-19 тайпаларына апрель айында 10 сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу жакшы. Мен кээ бир активдүү катышкан студенттерди белгилеп айткым келди: Абдижалилов Ниязбек, Абдумомунов Жоомарт, Абдыжапарова Айзат, Акылбек уулу Изатбек, Жакыпова Айпери, Жоробаев Бекзат, Мурзамидинова Луиза, Тажибаев Атабек, Зиявидинова Амина, Мамаева Амина.

 

 

7.                     Назирбаева Айгүл:  Астрономия предмети боюнча жалпысынан 20 саат пландаштырылган. Карантинге чейин сабак өтүлгөн эмес. Утк 5,6,7,8-19 тайпаларына апрель айында 16 сааттан сабак өтүлдү.

Физика предметинен Утк 5,6-19 тайпаларына  16 саат сабак өтүлгөн.

 Онлайн сабак WhatsApp программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 60% жетти. Өтүлгөн сабактар боюнча конспектилер, иштелмелер, видео сүрөттөрдүн баарын дискке көчүрүп сактап койдум.

 

8.                     Жолдошов Токтомбек:  Маданият таануу предмети боюнча жалпысынан 10 саат лекция, 14 саат семинардык сабактар пландаштырылган. Карантинге чейин 2-курстун орус жана кыргыз тайпаларына 6 саат лекция сабагы өтүлгөн. Апрель айында 4 саат лекция, 5 саат семинардык сабак өтүлдү.

Философия  предметинен Уто3 -19 жана Утк4-19 тайпаларына  8 сааттан  семинардык  сабактар өтүлгөн.

 Онлайн сабак WhatsApp программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 65 % жетти.

 

9.                     Анарбаева Диларам: Апрель айында философия предметинен  12 саат семинардык сабак өтүлдү.

Адам жана коом  предмети боюнча 1-курстун орус  тайпаларына карантинге чейин 16 саат сабак өтүлгөн. Апрель   айында 12 сааттан сабак өтүлдү.

Дүйнөлүк тарых предметинен жалпысынан 36 саат пландаштырылган. Карантинге чейин 16 сааты аткарылды. Апрель айында 20 сааттан сабак өтүлгөн.

Онлайн сабак WhatsApp, Zoom, AVN программалары  аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 55% болуп жатат.

 

10.                 Абдылдаева Айнура: Апрель айында Уто2-19 тайпасына 8 саат сабак өтүлгөн. Онлайн сабак WhatsApp, Zoom, AVN программалары  аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 50% айланасында  болуп жатат.

 

11.                 Алибаев Абдыганы:  Азыркы учурдагы табият таануунун концепциясы  предмети боюнча апрель айында 7 саат семинардык сабак өтүлдү. Маданият таануу   предметинен Утк10-19 жана Утк11-19 тайпаларына  7 сааттан  семинардык  сабактар өтүлдү.  Онлайн сабак AVN программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 55 % жетти.

 

Кафедранын окутуучулары апрель айында өздөрүнө бөлүнгөн окуу жүктөмдөрүн аткаруунун үстүнөн иштешип,  карантиндин шартында онлайн режиминде сабактарын  өтүүнү улантышты.   Апрель айында негизинен кафедрадагы окуу планы боюнча сабактары бар окутуучулар  сабактарын өтүштү.

Кафедранын отурумунда ар бир окутуучунун өткөргөн сабактары боюнча берген маалыматтарын эске алуу менен кафедранын отуруму

Токтом кылат:

Кафедранын окутуучулары өздөрүнө берилген предметтер боюнча окуу жүктөмдөрүн үзгүлтүккө учуратпастан, убагында онлайн режиминде WhatsApp, Zoom, AVN программалары   аркылуу студенттерге толук окуу программасындагы сабактарын өткөрүүсү милдеттендирилет.

 

 

Фото сюжет