Кафедранын отурумунан жана өтүлгөн сабактар боюнча маалымат (Март айы)

900 28-05-2020 10:06

ОшМЮИнин юридикалык колледжинин

гуманитардык жана табигый илимдер  кафедрасынын

2019 – 2020 - окуу жылынын

№ 7  ПРОТОКОЛУ

 

                                                                                      31-март, 2020-ж.

 31-март күнү Гуманитардык жана табигый илимдер кафедрасынын башчысы Маматов Абдыкерим онлайн шартында кафедралык чогулуш өткөрдү. Азыркы шартка байланыштуу негизинен күн тартибинде  бир эле маселе:

1)    2019-2020-окуу жылынын март айындагы  окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы боюнча маалымат.

Угулду:

Маматов Абдыкерим: Урматтуу коллегалар, кырдаалга байланыштуу билим берүү министрлигинин буйругу боюнча жана ОшМЮИнин ректоратынын көрсөтмөсү боюнча  онлайн шартында окуу болуп жатат.  Сиздер ар бириёиздер март айында карантиндин шартында өтүлүп жаткан сабактардын предмети, кайсы курста, тайпада, канча саат сабак өтүлгөндүгү тууралуу так маалымат бериёиздер

 

1.                     Апишова Анара: Физика предмети боюнча жалпысынан 46 саат пландаштырылган. Карантинге чейин 20 саат сабак өтүлгөн. Утк 7,8-19 тайпаларына март айында 4 сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp программасы аркылуу өтүлүп жатат.

 

2.                     Бадалова Кызбурак: Философия предмети боюнча жалпысынан 14 саат лекция жана 16  саат семинардык саат пландаштырылган. Карантинге чейин 10 саат лекция сабак өтүлгөн. 2-курстун кыргыз тайпаларына март айында 4 сааттан  лекция сабак өтүлдү.

Адам жана коом  предмети боюнча 1-курстун тайпаларына карантинге чейин 18 саат сабак өтүлгөн.  Март  айында 6 сааттан сабак өтүлдү.

Дүйнөлүк тарых предметинен жалпысынан 36 саат аткарылган. Карантинге чейин 16 сааты аткарылды. Март айында 6 сааттан сабак өтүлдү.

Онлайн сабак WhatsApp программасы аркылуу өттүм. Студенттердин катышуусу 50 -55%.

3.                     Абдылдаева Айгул:  Математика предмети боюнча жалпысынан 72 саат  пландаштырылган. Утк5,6,7,8- 19 тайпаларына карантинге чейин 32  сааттан сабак өтүлгөн. Март  айында 6 сааттан сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, AVN  программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 50%.

4.                     Анарбаева Диларам: Философия предмети боюнча жалпысынан 14 саат лекция жана 16  саат семинардык саат пландаштырылган. Карантинге чейин 10 саат лекция сабак өтүлгөн. 2-курстун орус тайпаларына март айында 4 сааттан  лекция сабак өтүлдү. Онлайн сабак WhatsApp, Zoom, AVN программалары аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 55-60% болуп жатат.

 

5.                     Абдылдаева Айнура: Информатика предмети боюнча жалпысынан 30 саат пландаштырылган. Карантинге чейин 16 саат сабак өтүлгөн. Март айында Уто2-19 тайпасына 4 саат сабак өтүлгөн. Онлайн сабак WhatsApp, Zoom, AVN программалары  аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 55% болуп жатат.

 

 

6.                     Алибаев Абдыганы: Азыркы учурдагы табият таануунун концепциясы  предмети боюнча жалпысынан 10 саат лекция, 14 саат семинардык сабактар пландаштырылган. Карантинге чейин 2-курстун орус жана кыргыз тайпаларына 6 саат лекция сабагы өтүлгөн. Март айында 4 саат лекция сабак өтүлдү. Онлайн сабак AVN программасы аркылуу өтүлүп жатат. Студенттердин катышуусу 50 -60% .

 

Кафедра боюнча 14-мартка чейин  сабактар негизги жадыбал боюнча эле өтүлгөн, 16-марттан баштап республикадагы кырдаалга байланыштуу сабактар карантиндин шартында онлайн режиминде өтүүгө туура келди. Карантин мезгилинде негизинен кафедра боюнча 6 окутуучу сабактарын өтүштү.

Кафедранын отурумунда ар бир окутуучунун өткөргөн сабактары боюнча берген маалыматтарын эске алуу менен кафедранын отуруму

 

Токтом кылат:

Кафедранын окутуучулары өздөрүнө берилген предметтер боюнча окуу жүктөмдөрүн үзгүлтүккө учуратпастан, убагында онлайн режиминде WhatsApp, Zoom, AVN программалары   аркылуу студенттерге толук окуу программасындагы сабактарын өткөрүүсү милдеттендирилет.

 

Фото сюжет