МУТТ кафедрасынын ага окутуучусу Маматашимов Д.С.,Акыйкатчы дисциплинасы боюнча "Акыйкатчыны шайлоонун жана кызматтан бошотуунун принциптери" аттуу темада ачык сабак өтүлдү.

472 05-03-2020 15:45
     2020-жылдын 4-март күнү саат 8:30 да ОшМЮИнин "Соттук-прокурордук" факультетинин 2-курсунун кыргыз тайпаларына, "Мамлекеттин,укуктун теория жана тарыхы" кафедрасынын ага окутуучусу Д.С.Маматашимов тарабынан, кафедрадагы ачык сабак өткөрүү боюнча 2019-2020-окуу жылындагы бекитилген графике ылайык, "Акыйкатчы" дисциплинасынан "Акыйкатчыны шайлоонун жана кызматтан бошотуунун принциптери"-деген темада ачык сабак өткөрүлдү.Ачык сабака ОшМЮИнин кафедралардын жогоруда белгиленген убакытта, жадыбалда сабактары болбогон профессордук-окутуучулар жамааты катышты. 

Фото сюжет