“Административдик жана бажы укугу” кафедрасынын улук окутуучусу А.А. Пирматова тарабынан ачык саат өттү.

401 05-03-2020 11:01

2020-жылдын 4-март күнү саат 10:30 да ОшМЮИнин № 2 окуу имаратынынын 101-каанасында Соттук-прокурордук факультетинин 2-курсатрынын орус 1СПр жана 3СПр тайпаларында, “Административдик жана бажы укугу” кафедрасынын улук окутуучусу А.А. Пирматова тарабынан кафедрадагы ачык саат өткөрүү боюнча 2019-2020-окуу жылындагы жыл башында бекитилген графике ылайык, “Эколгиялык укук” предметинен  “Экологиялык экспертиза өткөрүүнүн укуктук негизи” деген темада ачык сабак өткөрдү. Ачык сабака кафедранын жогорудагы белгиленген убакытта сааты болбогон окутуучулар жамааты катышты. 

Фото сюжет