ОшМЮИнин Адвокатура, башкаруу жана укук факультетинин Бажы иши адистиги студенттери практикада

307 07-02-2020 15:29

ОшМЮИнин Адвокатура, башкаруу жана укук факультетинин “Бажы иши” 530004 адистиги боюнча окуу планына ылайык 3-4-курстун күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттери “Администартвидик жана бажы укугу” кафедрасынын жетекчилиги астында Ош шаарындагы Түштүк Батыш бажысында 20-январдан 24-февралга чейин өндүрүштүк практикасын өтөшүүдө. Өндүрүштүк практикага кафедрадан доцент А.М. Сатарбаев жана ага окутуучу К.К Жусупбаевдер жетекчилик кылууда. Төмөндө “Бажы иши” адистигинин студенттери практика мезгилинде:

Фото сюжет