"Студенттер үчүн практиканы өтөөнүн тартиби"

507 03-02-2020 18:15
       27-январь күнү, Ош мамлекеттик юридикалык иститунун юридикалык колледжинде"Студенттер үчүн практиканы өтөөнүн тартиби" деген темада  2-курстун студенттерине иш чара өткөрүлдү. Карьера окуу борборунун жетекчиси:  Насыров Төрөбай Насырович катышып, окуу таанышуу практикасы боюнча тааныщтырып кетти. 
Жооптулар:  Камалов Чыңгыз, Чолпонбаева Сонун жана Жанышбекова Нуркыз.


Фото сюжет